Snerydnings betingelser sæson 2016-2017

 

Periode: Aftalen gælder fra 1. november til og med 31. marts i den indeværende sæson (anden periode kan aftales).

Vi rydder en gang i døgnet alle ugens dage (inkl. weekend og helligdage) inden Kl. 08:00. Der er mulighed for tilvalg af saltning i forbindelse med rydning. Ved snefald begyndt efter kl. 04:00 vil snerydningen blive påbegyndt hurtigst muligt efter ophør af snefald. Afhængigt af mængden og sneens beskaffenhed kan rydningen vare kortere eller længere tid, derfor kan der være forskel på hvornår vi er hos dig/jer. Begynder snefald efter middag kommer vi igen dagen efter og rydder inden Kl. 08:00. Der er mulighed for tilvalg af rydning i tidsrummet 14:00-17:00 efter behov.

Undtagelser: Snerydning fortages ikke ved mindre end 1 cm sne eller som følge af lette snebyger der forventes at være smeltet indenfor få timer.  Fjernelse af sne-depoter eller snedriver som følge af fygning er ikke inkluderet i prisen.

Force majeure: Ved store mængder sne er det naturligvis en forudsætning, at vi kan komme frem. I tilfælde af maskinnedbrud eller sygdom kan mindre forsinkelser forekomme.

Ansvar: Vi påtager os ikke noget ansvar for beplantning underlag eller for påkørsel af ting, som er skjult under sneen. Vi påtager os ikke ansvar af nogen art hvad angår kundens ansvar som grundejer.

Forhindringer: Selvom vores maskiner ikke fylder meget er der dog af og til steder vi ikke kan komme forbi. Det vil derfor være en god ting at hækken er klippet og evt. lavthængende grene og lignende er fjernet. Parkerede biler på fortovet, vejskilte, lygtepæle og lignende, kan vi være nødt til at kører udenom. Der skal som min. være 100 cm bredt hvor vi skal kører.  Ved tvivlsspørgsmål i forhold til biler parkeret langs fortov, bliver der foran den aktuelle husstand ikke fjernet sne/saltet. Det vil til enhver tid være Winthers Vinduespudsnings vurdering hvorvidt snerydning/saltning er muligt.

Aftale: Winthers tilbyder to modeller: Fastpris (1) hvor omkostningerne til glatførebekæmpelse i hele perioden forbliver den samme, uanset hvor hård vinteren bliver. Betaling pr. gang (2) hvor omkostningerne vil svinge alt efter hvor mange rydninger der er nødvendigt i sæsonen.

Betaling: Ved fastprisaftale træder denne først i kraft ved betaling. Ved ’betaling pr. gang-aftale’ sendes en faktura til kunden hver måned.  – Ved betaling SKAL der anføres faktura nr. for at vi kan spore betalingen.

Ved for sen betaling tillægges der rykkergebyr og renter efter gældende lovgivning.